Bedrift

Bedrift

 

All forskning viser at trening har en positiv effekt på både fysisk og psykisk helse, i tillegg til at det kan ha en positiv effekt på sykefravær.  Trening i bedriften er et tiltak som skaper trivsel, samhold og økt produktivitet. Formålet er å skape sunne og mer fornøyde medarbeidere.

Vi tilbyr skreddersydde løsninger til både små og store bedrifter. Treningen tilbys hovedsakelig i grupper men kan også legges opp som individuell trening for hver enkelt ansatt. Vi tilbyr også behandling i form av massasje til bedriftens ansatte. Dette kan foregå i bedriftens lokaler i arbeidstid eller i våre lokaler. Vi skreddersyr et tilbud etter deres ønsker.

Trening vil bidra med å redusere sjanser for livsstilsrelaterte sykdommer, øke energinivået og bedre livskvaliteten til den ansatte.

 

Gruppetrening for bedrifter

 

Vi tilbyr gruppetimer både i styrkerom og i sal. Størrelser på grupper varierer fra 4 opp til 30 alt ut i fra plass og type time. I en gruppetime kan det variere mellom sirkeltrening, gruppeøvelser, parøvelser, og andre øvelser som gir økt styrke, bevegelighet og kondisjon. Det tilrettelegges for hva hver enkelt bedrift ønsker å legge mest vekt på under treningen.

 

Pausegym

 

Et annet alternativ er trening rett før eller rett etter lunsj. Vi kommer til dere og gir de ansatte muligheten til å komme seg opp av stolen og få ”ristet litt løs”. Det avhenger av antall ansattei bedriften hvordan vi legger opp treningen. Vanligvis vil en slik type trening ha en varighet på ca. 10 min med 10 – 15 pers pr pulje. Hovedvekt blir lagt på bevegelighetstrening og tøyeøvelser. Treningen kan foregå for eksempel på et lunsj rom, i gangen, møterom eller annet.

Ta kontakt for pris og tilbud.