Margaret

Bakgrunn
Utdanna fysioterapeut Mange års erfaring som instruktør styrke, spinning og rehabiliteringstrening.
Timer
Styrkemix og Spinn/Styrke