Solfrid

Bakgrunn
Erfaring innen trening
Timer
Morgen Trimmen og CrossFitspinn i Bekkjarvik